Home

Welkom bij Varkens KI Twenthe!

Varkens KI Twenthe is een zelfstandige coöperatie, die zich voornamelijk  richt op zeugenhouders in Twente. Wij streven naar een breed en divers assortiment beren, en de bijbehorende service. In dit streven past een zo onafhankelijk als mogelijke opstelling, die maakt dat wij in het verlengde van onze leden kunnen opereren.

Verder speelt dienstverlening een belangrijke rol. Hierin voorzien wij doormiddel van advisering, opleiding en ondersteuning bij en rondom het inseminatieproces. In voorkomende gevallen worden ook buiten Twente diensten verricht of sperma verkocht.

Missie

Als missie geldt dat wij sperma produceren en verdelen afkomstig van topberen voortgebracht door de fokprogramma’s, die aansluiten bij de wensen van onze leden.
Wij streven een maximale spermakwaliteit na, tegen een minimale kostprijs, die direct tot uiting komt in de tarieven voor de geleverde producten en diensten. Deze lage kostprijs wordt bereikt door de inzet van deskundig, gemotiveerd personeel en door een maximale benutting van de schaalvoordelen, verkregen door een groot marktaandeel in ons werkgebied.