PIC 408

Steeds meer varkenshouders zetten deze

eindbeer in omdat hij sterke vitale biggen

combineert met een scherpe voederconversie,

hoog vleespercen tage en goed type.

Al meer dan 20 jaar in het fokprogramma PIC.

Meer sterke, vitale biggen, daardoor minder uitval.

Scherpe voederconversie, dus lagere voerkosten.

Laag medicijngebruik van kraamstal tot mesterijtraject

Optimale eindbeer, zeer geschikt voor de Duitse markt.

 PICPIC408