TN Tempo

De beer voor snel groeiende en vitale vleesvarkens

De Tempo is een beer die uitblinkt door vitaliteit van de nakomelingen. Nakomelingen van de Tempo-eindbeer zijn bijzonder geschikt voor gestuurde voedering. De karkassen zijn uitermate geschikt voor de baconproductie.

De nakomelingen van de Tempo-eindbeer blinken uit door:

  • Een snelle groei
  • Sterkte en uniformiteit
  • Hoge vitaliteit en dus lage uitval
  • Grote voeropnamecapaciteit

topigs_norsvin_horizontal_rgbTN-Tempo