Nieuws

Afrikaanse varkenspest

Op 4 juli werd Nederland opgeschrikt door een uitbraak van het afrikaanse varkenspest virus nabij de grens met Denekamp.

Varkens K.I. Twenthe heeft enkele voorzorgsmaatregelen getroffen. Deze maatregelen blijven van kracht tot het restrictiegebied om Emsbüren in  Duitsland wordt opgeheven. Enkele getroffen maatregelen zijn:

– Geen toegang tot stal uitgezonderd voor productiemedewerkers.

–  Aangekocht (fokkerij)sperma afkomstig uit Duitsland wordt niet meer ontvangen op de productielocatie.

– De auto’s van de K.I. worden vaker gewassen en gedesinfecteerd.

– De koeriers dragen op ieder bedrijf schone overschoentjes.

Wijzigingen condities 2022

We willen als KI Twenthe, naast de juiste kwaliteit, aanbod en service, u als afnemer een lagere tubeprijs dan onze collega’s kunnen blijven aanbieden. Door een lagere tube prijs in combinatie met de staffelkorting zijn we hier steeds toe in staat geweest en dit willen we zou houden. We hechten sterk aan een eigen bezorgservice. Om dit te kunnen continueren willen we de bezorgkosten naar een marktconform niveau brengen. Dit in combinatie met de stijgende distributie- en brandstofkosten betekent dat we de bezorgtarieven moeten aanpassen.

Tevens is er een nieuw model voor de staffelkorting ontwikkeld. Dit onderstaande model gaat gelden over 2022. Het gaat berekend worden over tubes die geproduceerd worden van beren die gestationeerd staan bij K.I. Twenthe of tubes die worden aangekocht op initiatief van K.I. Twenthe.

0-1000                                         €0,00
1001-2000                                €0,10
2001-4000                                €0,20
4000+                                           €0,25

 

Let op!

Met ingang van oktober stoppen wij met het produceren en leveren van bestellingen op de zaterdag. 2 oktober wordt de eerste zaterdag dat wij gesloten zijn.

Fokkerijsperma wat op maandag uitgeleverd moet worden kunt u op vrijdag doorgeven aan ons.

Onze productie- en leverdagen zullen worden: maandag, woensdag en vrijdag.

Nieuwsbrief mei ’21

Wij willen u middels deze nieuwsbrief informeren over actuele zaken bij K.I. Twenthe.

Afscheid Jan Nijland
Vrijdag 26 maart jl. was de laatste werkdag van Jan Nijland bij K.I. Twenthe, na een dienstverband van 16 jaar. Jan heeft veel betekend voor K.I. Twenthe en we zijn hem daar zeer erkentelijk voor. Gezien de Corona maatregelen kan er tot onze spijt op korte termijn geen afscheidsreceptie plaats vinden. Wel willen wij graag de afnemers, leden en relaties de mogelijkheid bieden om persoonlijk afscheid van Jan te kunnen nemen. Zeer waarschijnlijk gaan we dit combineren met de jaarvergadering die we eveneens i.v.m. de Corona maatregelen willen verschuiven naar begin september. We komen hier nog op terug.
De opvolger van Jan Nijland is zoals al eerder gecommuniceerd Sanne Oudhof, zij is sinds november jl. in dienst. We wensen Sanne veel succes in haar nieuwe functie.

Reorganisatie buitendienst
Eind februari hebben we u als afnemer/lid geïnformeerd over de voorgenomen reorganisatie van de buitendienst. Dit betekende dat we voor 4 van de 5 buitendienstmedewerkers, die zich vooral bezighielden met scannen en insemineren, ontslag hebben aangevraagd. Persoonlijk was dit uiteraard slecht nieuws voor de betreffende medewerkers, we waren echter op basis van bedrijfseconomische redenen genoodzaakt dit besluit te nemen. We hebben inmiddels overeenstemming met de betreffende medewerkers over de afwikkeling en de einddatum van het dienstverband. Het einde dienstverband is 1 augustus a.s., i.v.m. vrije dagen kan het betekenen dat de werkzaamheden eerder dan 1 augustus stoppen. We zullen als K.I. Twenthe ons uiterste best doen om te helpen invulling te vinden voor scannen en insemineren bij de bedrijven waar dit door de reorganisatie dreigt weg te vallen. Hiervoor neemt Peter Boomkamp contact op met de desbetreffende bedrijven.

Reproductiemedewerker
Zoals aangegeven zal Peter Boomkamp in dienst blijven bij K.I. Twenthe. Op het gebied van reproductie is Peter het eerste aanspreekpunt voor alle afnemers van K.I. Twenthe. Dit houdt o.a. in hulp bij beren keuze en ondersteuning in het behalen van het gewenste technische resultaat. Hij zal hiervoor met alle afnemers van K.I. Twenthe contact onderhouden. Wanneer u vragen heeft of ondersteuning wilt kunt u contact met hem opnemen. Zijn contactgegevens zijn: e-mail: p.boomkamp@varkenskitwenthe.nl en mobiel: 06-51341324

Financieel
Het jaar 2020 hebben we met een beperkt positief resultaat kunnen afsluiten. De afzet over 2020 is t.o.v. 2019 nagenoeg gelijk gebleven. Voor 2021 verwachten we een daling van 5-6%, volledig veroorzaakt door de sanering in de varkenshouderij. We hebben met de reorganisatie van de buitendienst de eerste stap gezet om voor 2022 de kosten te verlagen. Daarnaast hebben we voornemens om dit najaar te gaan stoppen met de zaterdagproductie, hiermee kunnen we eveneens de kosten verlagen. Van beide maatregelen zal het effect pas in 2022 te zien zijn. Het resultaat van 2021 zal door de afzetdaling en de reorganisatiekosten negatief zijn. In de jaarvergadering, die i.v.m. Corona waarschijnlijk begin september zal plaatsvinden, zullen we e.e.a. nader toelichten.

Jaarvergadering
Zoals eerder benoemd in de nieuwsbrief is er na de zomer hopelijk een mogelijkheid om een ledenvergadering houden. Tijdens deze vergadering is er de mogelijkheid om afscheid te nemen van Jan Nijland, kennis te maken met Sanne Oudhof en om te stemmen over nieuwe leden binnen het bestuur.

E-mailadressen
Ons streven is om in de toekomst nieuwsbrieven en overige correspondentie via e-mail te versturen. Om dit te doen is het noodzakelijk dat wij het juiste e-mailadres van u hebben. Via deze weg willen wij u daarom vragen om uw e-mailadres aan ons door te geven via: info@varkenskitwenthe.nl, uw e-mailadres via Whatsapp door te geven via 06-82765408 of door telefonisch contact op te nemen met 0541-670567.

Ten slotte hopen wij dat u allen gezond blijft en u te zien bij onze volgende ledenvergadering.

Opvolging Jan Nijland

Fleringen, 13/11/2020

Beste leden/afnemers,

Zoals wellicht bekend bereikt Jan Nijland begin 2021 zijn AOW-gerechtigde leeftijd en zal hierom zijn werkzaamheden bij Varkens K.I. Twenthe beëindigen. Vandaar dat we al enige tijd op zoek zijn naar een vervanger voor hem. We zijn als bestuur verheugd dat we een geschikte vervanger in de persoon van Sanne Oudhof hebben gevonden.
Sanne is in juli 2020 afgestudeerd van de opleiding Varkens- en Pluimveehouderij aan de Aeres Hogeschool in Dronten. Sinds 1 november 2020 is Sanne in dienst getreden en neemt zij geleidelijk de werkzaamheden van Jan Nijland over. Per 1 april a.s. zal Sanne Oudhof als manager Varkens K.I. Twenthe verantwoordelijk zijn voor de operationele activiteiten van Varkens K.I. Twenthe.
Om het bestuur en Sanne te ondersteunen op gebied van strategische besluitvorming en leiderschap is Jan Potijk als adviseur, vanaf 1 januari 2021, aangetrokken. Jan Potijk was bestuurder/directeur van ForFarmers NV en gaat het bestuur en Sanne circa 1 dag per week ondersteunen doormiddel van zijn ervaring en kennis.

Sanne Oudhof
Jan Potijk

 

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
H. Rutgers, voorzitter

Varkens KI Twenthe PRRS-vrij !!

Varkens KI Twenthe streeft er naar om een zo hoog mogelijk gezondheidsniveau te creëren voor haar beren.  Een aantal jaren geleden is gestart met de doelstelling om als station PRRS-vrij te worden.  Na diverse ontwikkelingen zoals aanpassingen van het ventilatiesysteem middels overdruk in combinatie met luchtinlaatfilters en werkwijzen omtrent in- en externe biosecurity, zijn wij erin geslaagd om deze status, te behalen.