Klimaatbox richtlijnen

  • Gebruik klimaatboxen die speciaal zijn ontworpen voor het bewaren van spermadoses, in staat zijn om te verwarmen en af te koelen , met een display  dat de temperatuur weergeeft (nauwkeurigheid +/- 0,1ºC) en een alarmsysteem dat waarschuwt als de temperatuur buiten het gewenste bereik van 15,0 tot 18,0 ºC ligt
  • Plaats een klimaatbox aan de vuile weg, zo dicht mogelijk bij de openbare weg,  voor optimale bioveiligheid. Het volume  van de klimaatbox moet 0 ,5-0,6 liter per spermadosis (maximale hoeveelheid in opslag) zijn.
  • Zorg dat de tubes vrij liggen zodat luchtcirculatie niet wordt geblokkeerd.
  • Plaats de klimaatbox in een ruimte met een omgevingstemperatuur van 15-25ºC.  Plaats de klimaatbox 10 cm vrij van wanden en bedek de klimaatbox niet. Voorkom blootstelling aan vuil,stof, ammoniak, etc.
  • Reinig en desinfecteer de klimaatbox regelmatig,koelsysteem en ventilator 3x per jaar stofvrij maken.
  • Vervang uw klimaatbox elke vijf tot zeven jaar.  Oude boxen zijn onbetrouwbaar en kunnen plotseling ophouden met functioneren.
  • Gebruik een overspanningsbeveiliging en eventueeleen back-upbatterij om stroomuitval of of beschadiging te voorkomen.
  • Rust de klimaatbox uit met een datalogger om de temperatuur continu de registreren. Er zijn vele soorten in de handel die via een clouddienst ook per app uit te lezen zijn. De datalogger moet in staat zijn om een alarm te geven bij over – of onderschrijding van de bandbreedte. Het is ook mogelijk om de klimaatbox aan te sluiten op het klimaatsysteem van de stal.
  • Gebruik altijd twee klimaatboxen; een voor ontvangst van het sperma en een voor opslag. Zo kan voor direct gebruik altijd het exacte aantal doses worden meegenomen naar de stal.  De doses die niet nodig zijn , blijven onder perfecte omstandigheden achter.